Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja


Opći uvjeti ugovora

PAUZA i Partner će se u nastavku navoditi bilo zajedno kao “Strane” ili pojedinačno kao "PAUZA ili Mi" (kada je riječ o društvu Delivery Hero Croatia d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, (Grad Zagreb) Zavrtnica 17, OIB: 73891835248 ), odnosno "Partner ili Vi" (kada je riječ o registriranom Partneru) te “Strana” ovisno o kontekstu.

Utvrđujemo da Mi nastupamo kao Vaš samostalni ugovaratelj, te nam putem ovog Ugovora, dajete punu ovlast da sklopimo i ispregovaramo ugovore s klijentima u Vaše ime i za Vaš račun, uključujući i Vaše ponude putem online platforme i PAUZA.hr mobilne aplikacije (online platforma www.PAUZA.hr i PAUZA.hr mobilna aplikacija zajedno dalje u tekstu "PAUZA servis"). Nedvojbeno se utvrđuje da Mi ne nastupamo u ime klijenata.

Utvrđujemo da Mi nudimo online tržište koje uključuje marketinške i prodajne aktivnosti te može uključivati usluge dostave proizvoda za više partnera, putem kojeg klijentimogu naručiti pripremljenu hranu i pića i/ili proizvode direktno od Vas („Usluge“). Slijedom toga, Mi primamo narudžbu klijenta putem online PAUZA servisa, prenosimo ju Vama putem PAUZA servisa ili u iznimnim slučajevima, putem telefona („Narudžba“) te Mi možemo primiti plaćanje od strane klijenata za Vaše Narudžbe. Takvo plaćanje Mi primamo u Vaše ime i za Vaš račun i prenosimo Vama, nakon odbitka Provizije i drugih naknada + PDV ugovorenih između nas u Obrascu za Registraciju Partnera ili pisanim putem.

Utvrđujemo da se svi ugovori koje sklopimo u svojoj ulozi Vašeg zastupnika s klijentima putem PAUZA servisa temelje na općim uvjetima za klijente koji se nalaze u Vašem vlasničkom sučelju na e-adresi portal.PAUZA.hr („Vlasničko sučelje“) kao i na https://deliveryhero.hr/files/Opci_uvjeti.pdf te https://www.PAUZA.hr/page/restaurant

Utvrđujemo da ovi opći uvjeti ugovora (“Uvjeti”) zajedno s Obrascem za Registraciju Partnera čine ugovor (“Ugovor”) prema kojem Mi Vama pružamo online narudžbe pripremljene hrane i pića i/ili proizvode i druge dodatne usluge iz ovog Ugovora (“Usluge”), a kako su detaljno uređene u Obrascu za Registraciju Partnera na teritoriju Republike Hrvatske (“Teritorij”).

Obvezujemo se ispunjavati sve obveze iz ovog Ugovora u svako doba na kompetentan, profesionalan i poslovno prikladan način, sukladno standardima poslovanja, najboljim praksama i načelima i unutar dogovorenih rokova kako su oni uređeni ovim Ugovorom.

Kako bi osigurali jednostavnu suradnju s nama Vi ćete uvijek u svim vremenima imati otvoren telefon i/ili internetski pristup i aktivnu e-mail adresu. Bilo koju promjena u svojim podacima morate nam odmah bez odgode javiti.

1. Međusobna prava i obveze:

Mi ćemo:

 1. Vam pomoći da postavite profil kojim će Vama omogućiti da primate Narudžbe putem PAUZA servisa;
 2. dati Vama u najam elektronički uređaj Sunmi V2 PRO, jedinstvenog serijskog broja („Uređaj“) kako bi Vi mogli koristiti PAUZA servis u slučajevima kada Mi vršimo dostavu za Vas. Mi ćemo zamijeniti i/li unaprijediti svaki Uređaj po potrebi, a kako Mi samostalno odlučimo. Svi Uređaji će biti u našem vlasništvu u svakom trenutku. Vi morate biti u mogućnosti u svakom trenutku obavijestiti nas o lokaciji Uređaja;
 3. Vam pružati usluge korisničke podrške u redovnom radnom vremenu te po potrebi vikendom i blagdanom putem chata, kontakt forme, telefona 01/5813977 i e-mail adrese: [email protected];
 4. Vam proslijediti sve Narudžbe putem PAUZA servisa i prihvatiti sva online ili gotovinska plaćanja klijenta (kada je to primjenjivo).
 5. imati pravo utjecaja na cijene pripremljene hrane i pića i/ili proizvoda koje Vi nudite od slučaja do slučaja nudeći popuste na naš trošak, te nećemo samostalno povećavati Vaše cijene u tu svrhu;
 6. imati pravo kontaktirati Vas za propuštene Narudžbe u svrhu uspješne realizacije propuštenih narudžbi;
 7. imati pravo odbiti registraciju klijenta u slučaju da mjere provjere klijenta koje smo Mi implementirali (poput SMS provjere klijenta prilikom prve registracije na PAUZA servisu) daju nama nezadovoljavajući rezultat provjere. Nadalje, Mi imamo pravo blokirati korisnički račun klijenta u slučaju zloupotrebe promotivne akcije ili u bilo kojem drugom slučaju pokušaja zloupotrebe klijenta bilo na Vaš ili naš račun. Mi ne trebamo nikakvu dodatnu Vašu suglasnost za primjenu odredbi ovog članka;
 8. osigurati da na PAUZA servisu prilikom narudžbe alkoholnih pića bude jasno istaknuta i vidljiva zakonska zabrana prodaje alkohola maloljetnicima te da se izvršava provjera dobi klijenta na način da klijent sam unosi i jamči svoju punoljetnost na PAUZA servisu, a kako bi se onemogućila narudžba alkoholnih pića maloljetnicima;
 9. obavijestiti Vas o bilo kojoj značajnoj promjeni naših procedura ili našeg poslovanja koje bi značajno utjecale na Vas u skladu s člankom 16 (Izmjene);
 10. učiniti nedostupnim bilo koji pripremljenu hranu i piće i/ili proizvod za prodaju na PAUZA servisu koji bi mogao biti zabranjen temeljem bilo kojeg zakona ili propisa, temeljem neispunjenja PAUZA Kvalitete kontrole (1.11) ili koji bi mogao predstavljati osjećaje/stavove koji štete našim uvjerenjima;
 11. obaviti kontrolu kvalitete na Vašoj pripremljenoj hrani i piću i/li proizvodu;
 12. moći provesti test kupnje do najvišeg bruto iznosa vrijednosti narudžbe u iznosu od cijene jednog glavnog jela, najmanje 50 HRK mjesečno. Ukoliko kvaliteta Vaše pripremljene hrane i pića i/li proizvoda ne odgovara kvaliteti koju klijent očekuje za takvu pripremljenu hranu i piće i/li proizvode i ukoliko isti nisu usklađeni s primjenjivim zakonima, Vi ćete snositi trošak takvog testa kupnje.
 13. objaviti na PAUZA servisu bilo kakve povratne informacije, ocjene ili komentare o Vašim objektima učinjene od bilo kojeg klijenta u skladu sa smjernicama o ocjenama/komentarima. Ovim putem i u ovu svrhu Vi dajete izjavu i jamčite da će nam Vaš objekt dati neopozivu ovlast da koristimo takve povratne informacije/ocjene ili komentare (bilo za unutarnje ili vanjske komercijalne potrebe). Ovisno o takvom slučaju, Vi nećete imati prava na bilo kakvo potraživanje ili zahtijevati našu odgovornost vezano za takve ocjene ili komentare pod uvjetom da ih Mi nismo mijenjali ili manipulirali takvim ocjenama ili komentarima.

(PAUZA DOSTAVA) Kada mi za Vas vršimo uslugu Dostave:

 1. Mi ćemo naplatiti klijentu naknadu za dostavu (“PAUZA naknada za Dostavu”) i utvrditi minimalnu vrijednost narudžbe za bilo koju narudžbu, a sve po svom slobodnom izboru. Mi ćemo prilikom određivanja tih vrijednosti uzeti u obzir sljedeće: udaljenost između klijenta i Vas, vrijeme dostave (npr.dan, noć, blagdan) vremenske prilike, raspoloživost dostavljača, posebne akcije i ponude i slično;
 2. Mi imamo pravo po svom slobodnom izboru izmijeniti bilo koju uslugu vezanu za PAUZA dostavu, uključujući i područja dostave, radno vrijeme, PAUZA Naknadu za Dostavu, minimalni iznos narudžbe bez ikakve ranije obavijesti;
 3. Mi ćemo poduzeti sve razumne napore da kada je Narudžba spremna za preuzimanje iz Vašeg Objekta, odmah bez odgode pošaljemo Dostavljača, uključujući i podugovaratelja kojeg mi odredimo (“PAUZA Dostavljač”) da preuzme Narudžbu i dostavi ju klijentu;
 4. Mi ćemo izvršiti takve Dostave u skladu s vremenom dostave naznačenim na PAUZA servisu;
 5. Mi ćemo osigurati da je vrijeme dostave naznačeno na PAUZA servisu u skladu sa stvarno potrebnim vremenom dostave;
 6. Mi ćemo osigurati da PAUZA Dostavljač može preuzeti Narudžbu u Vašem objektu na za to predviđenom mjestu koje Vi odredite i nama javite, unutar ili na vrijeme naznačeno u PAUZA servisu kada Vam je narudžba prenesena; i
 7. Mi ćemo osigurati da sve Narudžbe budu dostavljene u stanju, koji razuman klijent očekuje za takav Proizvod, ali samo pod uvjetom da se Vi pridržavate Vaših obveza pripreme i pakiranja u adekvatne vrećice za dostavu ili kutije.

Vi ćete:

 1. omogućiti dostavu iz svih Vaših objekata sukladno popisu definiranom u Obrascu za Registraciju Partnera, a koji se može dopuniti po potrebi i potvrđuje se e-mailom između Strana. Ako se nakon potpisivanja ovog Ugovora u suradnju uključuje Vaš novi objekt (trgovina, restoran, prodajno mjesto), tada smo Mi dužni pružati ugovorene Usluge i putem novog objekta, pod uvjetom da se radi o objektu koji posluje na području gdje Mi redovno pružamo svoje usluge;
 2. dostaviti nam sve potrebne informacije vezane za izvršenje ovog Ugovora i Usluga uključujući objavljene informacije potrebne za prikaz na PAUZA servisu: poslovno ime, naziv društva (tvrtku)/obrta, OPG; pravni oblik, registarski broj, PDV broj, OIB, IBAN, sjedište i kopiju minimalnih tehničkih uvjeta („Objavljene Informacije“). Ukoliko Vi želite promijeniti bilo koje Objavljene Informacije, trebate nas zatražiti takvu izmjenu pismenim putem barem 5 (pet) radnih dana prije dana kada želite da su takve Objavljene Informacije vidljive te uz Vaš zahtjev dostaviti kopiju Objavljenih Informacija u kojima je vidljiva zatražena izmjena. Takve izmjene se neće moći provesti više od 1 (jedan) put mjesečno, osim u iznimnim okolnostima. Vi ćete takve informacije dostaviti email-om na [email protected] Vi ćete redovito ažurirati takve informacije;
 3. osigurati sve potrebne tehničke uvjete i opremu za normalan i funkcionalan rad PAUZA servisa. To se može odnositi na zvučnike, stabilnu internetsku vezu, ažuriran operativni sustav (minimalno Win 7) i ažuriran internetski preglednik (Mozzila isključivo);
 4. biti dužni čuvati Uređaj zadužen u najam pažnjom dobrog domaćina odnosno dobrog gospodarstvenika te Uređaj koristiti samo za izvršavanje svojih obveza vezanih za PAUZA servis;
 5. u trenutku prestanka našeg ugovornog odnosa, o vlastitom trošku, vratiti Uređaj u ispravnom stanju i sa odgovarajućom opremom (punjač) u roku od 7 (sedam) dana od prestanka ugovora, u istom stanju kao i kad ste ga primili, uzevši u obzir korištenje Uređaja u tom razdoblju;
 6. u slučaju da ne vratite Uređaj unutar roka od sedam (7) dana od prestanka ugovornog odnosa između ili ga vratite u neispravnom stanju suglasni ste i izričito dopuštate da Mi možemo izvršiti prijeboj cijene Uređaja s bilo kojim dugovanjem te tako umanjiti naše dugovanje prema Vama;
 7. u slučaju da nema našeg otvorenog dugovanja prema Vama izričito dopuštate da Vam izdamo račun u visini cijene Uređaja, odnosno 800,00 kn + PDV , a koji ste Vi dužni podmiriti unutar roka dospijeća od osam (8) dana;
 8. osigurati tehničku mogućnost u blagajnama/kasama radi provođenja plaćanja Narudžbi realiziranih na PAUZA servisu kao i mogućnost korištenja kupona i bonova kao načine plaćanja;
 9. osigurati da Vaše osoblje primi odgovarajući i obavezni trening u svrhu osiguranja Vašeg jednostavnog korištenja PAUZA servisa, a koji Vam Mi pružamo kao dio našeg postupka uključivanja partnera;
 10. nakon primitka Narudžbe, pripremiti i ispuniti takvu Narudžbu bez kašnjenja, zapakirati ju u skladu sa standardima i zahtjevima mjerodavnih zakona i propisa i prenijeti ju službi dostave;
 11. osigurati da prodajni uvjeti Vaše pripremljene hrane i pića i/li proizvoda koji se nude našim klijentima na Vašim stranicama unutar PAUZA servisa su ujednačeni onima koje se nude prilikom Narudžbi putem telefona, web stranice, mobilne aplikacije ili neke druge online platforme kojom Vi upravljate (“Kanali Narudžbe”). Posebno kada Vi želite nuditi drugačije uvjete prodaje za narudžbe koje su primljene putem Kanala Narudžbe, tada ćete nas obavijestiti o tome minimalno sedam (7) dana unaprijed. Mi ćemo imati pravo pružiti Vam te iste promocije i popuste na PAUZA Servisu u istom razdoblju. Uvjet kojim se traže usporedivi uvjeti prodaje na PAUZA servisu i online Vašim Kanalima Narudžbe osigurava da Mi možemo izgraditi i zadržati povjerenje klijenta, te poslovati pod održivim poslovnim modelom, tako da klijenti mogu trajno imati koristi od učinkovitosti generirane na PAUZA servisu kroz smanjene troškove pretrage, povećani izbor i visoku razinu usluge. Mi neprestano ulažemo u razvoj i poboljšanje PAUZA servisa kako bi privukli klijente i osigurali više koristi klijentima. Ovaj uvjet omogućava sprječavanje iskorištavanja od strane slobodnih agenata i uravnotežuje koristi koje Vi imate od pristupanja PAUZA servisu, u smislu vidljivosti i uštede, u usporedbi s našim ulaganjima u nastavak ponude i poboljšanje naših usluga.
 12. Radi izbjegavanja bilo koje sumnje, ovim putem ste s nama dogovorili da ni na bilo koji način niste ograničeni u ponudi drugačijih cijena, promocija ili popusta klijentima koji naručuju kroz bilo koji kanal narudžbe kojim Vi ne upravljate ili kod narudžbi učinjenih putem telefona ili drugih offline kanala (t.j. kanala narudžbe koji ne uključuju internet), a kojima Vi upravljate, ukoliko su takve ponude drugačijih cijena, promocija ili popusta klijentima kratkotrajnog karaktera, tj. ne traju dulje od razdoblja od 2 (dva) tjedna. Inače ste dužni cijene svoje pripremljene hrane i pića i/li proizvoda ujednačiti s cijenama slične pripremljene hrane i pića i/li proizvoda uobičajenog u Vašoj industriji bez obzira na kanal narudžbe s onim cijenama koje nudite na PAUZA servisu, a upravo iz svih razloga navedenih u članku 1.11.za takve usporedive uvjete prodaje.;
 13. u skladu s našim uputama koje možete primiti s vremena na vrijeme pismenim putem uz obavijesni rok od 15 dana za implementaciju/realizaciju, održavati Uređaje tako da mogu primiti i obraditi Narudžbe. Vi ćete nas odmah bez odgode obavijestiti o bilo kojim nepravilnostima, ili oštećenjima na takvim Uređajima i dopustiti nam ćete pristup u Vaš objekt u kojem se nalazi Uređaj bilo kada tijekom radnog vremena radi pregleda, čišćenja, popravka, zamjene ili brisanja bilo kojeg Uređaja i/li njegovog softvera;
 14. obavijestiti nas odmah u slučaju da svjedočite bilo kakvom ponašanju ili vladanju bilo kojeg PAUZA Dostavljača koji nije u skladu s našim standardima i zahtjevima ili u skladu s bilo kojim primjenjivim pravom ili propisima uključujući, a ne ograničavajući se na: neupotrebu odgovarajućih termalnih torbi za pripremljenu hranu, neupotrebu odgovarajućeg sredstva za dostavu kakav bi takvi pripremljene hrana i piće i/li proizvodi zahtijevali, neprofesionalno ponašanje, Dostavu Vaše pripremljene hrane i pića i/li proizvoda bez dužne pažnje, ili uzrokovanje bilo kakvih namjernih kašnjenja u preuzimanju Vaše pripremljene hrane i pića i/li proizvoda;
 15. obavijestiti nas o bilo kojim otkazanim, lažnim ili neispunjenim Narudžbama unutar 48 sati od trenutka prihvata takvih Narudžbi.
 16. osigurati nama, našim radnicima, agentima, savjetnicima i podugovarateljima, pristup Vašim prostorijama i bilo kojim drugim postrojenjima za koje je razumno zahtijevati da Mi imamo takav pristup radi pružanja Usluga;
 17. ispuniti sve obveze iz ovog Ugovora u bilo koje vrijeme na kompetentan, profesionalan i poslovan način unutar uobičajenih standarda industrije, prihvaćajući najbolje poslovne prakse i načela, i unutar vremešnih zahtjeva i rokova utvrđenih ovim putem.

(Pravne i Etičke Obveze) Tijekom naše suradnje, Vi se obvezujete/izjavljujete:

 1. da nećete diskriminirati bilo koju osobu iz bilo kojeg razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na rasu, boju kože, etničku pripadnost, spol, seksualnu orijentaciju, religiju ili politička uvjerenja;
 2. da nećete angažirati bilo direktno ili indirektno bilo koje dijete u radne aktivnosti;
 3. da nećete se upuštati bilo direktno ili indirektno u bilo koje korupcijske aktivnosti;
 4. da ćete pridržavati se svih pozitivnih zakona i pravila te ishoditi i zadržati sve potrebne licence, dozvole i suglasnosti (uključujući, bez ograničenja, bilo koje pravilo o hrani, piću i(li) zdravstvenim i sigurnosnim propisima poput odredbi UREDBE (EU) br. 1169/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004, Pravilnika o informiranju potrošača o nepredpakiranoj hrani, Zakona o informiranju potrošača o hrani (NN 56/13, 14/14, 56/16) i drugim propisima), a kako bi mogao ispunjavati obveze preuzete ovim Ugovorom; (“Dozvole”) koje mogu biti zahtijevane za ispunjenje obveza iz ovog Ugovora i dostaviti nama kopije takvih primjenjivih Dozvola prije nego budete uvršteni na PAUZA servis;
 5. da nećete davati ili uzrokovati da Vi i/ili Vaši radnici daju bilo kakve izjave, ili poduzimati bilo koje radnje direktne ili indirektne koji bi obeshrabrivale korištenje PAUZA servisa (uključujući, ali ne ograničavajući se na takvo postupanje za korist drugih Platformi pružatelja usluga), ponižavati i/li kompromitirati naše ime, brend i ugled ili naših povezanih osoba ili promovirati i oglašavati druge pružatelje usluga platforme nauštrb nas, odnosno PAUZA servisa, ili počiniti bilo koju drugu radnju koja bi mogla naštetiti, otežati ili se miješati u poslovanje nas i naših povezanih osoba.
 6. da dajete sljedeća jamstva i obvezujete se obeštetiti nas ili naše društvo majku i sve povezane osobe i direktore, službenike i radnike od bilo kojih i protiv bilo kojih pravnih zahtjeva, parnica, tužbi, presuda, potraživanja, gubitaka, troškova, odgovornosti, šteta i izdataka, bilo koje vrste (uključujući razumne pravne troškove) za kršenje bilo kojih od sljedećih jamstava:
 7. da ćete osigurati usklađenost Vaše pripremljene hrane i piće i/li proizvoda s primjenjivim zakonima ili implicitnim uvjetima (uključujući, ali ne ograničavajući se na propise o sigurnosti i označavanju hrane);
 8. da ćete osigurati usklađenost Vaše pripremljene hrane i piće i/li proizvoda sa zahtjevima u članku 2.21. (Usklađenost s Propisima) i s bilo kojim našim drugim zahtjevima, a po našoj odluci, ćete nam ih dostaviti dokaze o tome s vremena na vrijeme obavijesnog roka od 15 dana za implementaciju/realizaciju pod uvjetom da nikakve tehničke ili komercijalne prilagodbe nisu potrebne, a ukoliko jesu tada ćemo Vam pružiti dulji rok za ispunjenje;
 9. da ćete osigurati da Vaša pripremljena hrana i piće i/li proizvodi koje ste Vi pripremili u svakom objektu u skladu sa standardnom kvalitetom industrije; i
 10. da ćete osigurati da su nutritivne alergijske informacije koje ste nam Vi dali točne i u skladu s primjenjivim propisima;
 11. da ćete, temeljem naše odluke; bilo zamijeniti ili ponovno dostaviti bilo koju Vašu pripremljenu hranu i piće i/li proizvod za koji bi Vi bili u povredi bilo kojih gore navedenih jamstava i osigurati i dokazati da bilo koja zamjenska Vaša pripremljena hrana i piće i/li proizvod ispunjava takva jamstva. U slučaju povrede bilo kojeg jamstava i bez ograničenja na pravne lijekove koji nam stoje na raspolaganju Vi će snositi troškove svih razumnih troškova vezanih za: nabavu zamjenske pripremljene hrane i pića i/li proizvoda, osiguranje dodatnih artikala koji su potrebni za ispravak povrede jamstva i usluga koje smo pribavili od trećih umjesto Vaše usluge ili za ispravak bilo kojeg propusta ukoliko Vi ne ispravite bilo kakav nedostatak ili propust;
 12. da Vi možete poslovati u brojnim objektima. Posljedično, Vi jamčite i osiguravate da svi objekti koji su uvršteni na PAUZA servis u skladu s ovim Ugovorom i nadalje ste suglasni da ste u potpunosti odgovorni i zaduženi za Vašu pripremljenu hranu i piće i/li proizvode u tim Objektima.

(DOSTAVA PARTNERA) Kada Vi samostalno vršite Dostavu:

Vi ćete biti isključivo odgovorni klijentima za dostavu svih Narudžbi koje zaprimite putem PAUZA servisa (“Dostava Partnera”);
 1. u iznimnom slučaju Vašeg odbijanja Narudžbe jasno ćete nam navesti razloge odbijanja Narudžbe klijentu ne kasnije od tri (3) minute od trenutka u kojem ste Vi zaprimili Narudžbu;
 2. u slučaju da niste u mogućnosti dostaviti informaciju o prihvaćanju Narudžbe putem PAUZA servisa, Vi ćete o tome obavijestiti klijenta putem telefona i nas obavijestiti o kontaktiranju klijenta unutar 15 minuta od kada ste kontaktirali klijenta
 3. Vi ćete biti isključivo odgovoran za sve upite, zahtjeve i(li) reklamacije klijentu vezano za sadržaj i kvalitetu Vaše pripremljene hrane i pića i/ili proizvoda;
 4. Vi ćete osigurati da u svako vrijeme ima dovoljne kapacitete (uključujući osoblje, hranu, proizvode i opremu) kako bi obradio sve Narudžbe koje zaprimi preko PAUZA servisa unutar prosječnog vremena dostave koji je najavljen klijentima;
 5. Vi ćete osigurati da su sve porcije Narudžbi koje se dostavljaju klijentima zaprimljene putem PAUZA servisa iste veličine i kvalitete kao i porcije koje dostavljate Vašim direktnim kupcima;
 6. Vi ćete osigurati da prilikom dostave Narudžbe koja u sebi sadržava alkoholna pića dostavljač izvrši provjeru dobi klijenta, te u slučaju da utvrdi da klijent nije punoljetan odbije izvršiti dostavu narudžbe u dijelu u kojem se odnosi na alkoholna pića, a sve sukladno važećim zakonima Republike Hrvatske;
 7. Vi ćete izdati račun i naplatiti iznos takvog računa u gotovini od klijenta odmah po Vašoj dostavi Narudžbe sukladno važećim zakonima Republike Hrvatske;
 8. Vi ćete dati realnu procjenu vremena dostave s vremena na vrijeme prilikom dostave Objavljenih Informacija;
 9. Vi ćete dostaviti klijentu sve prihvaćene Narudžbe unutar vremena kojeg ste Vi naveli kod prihvata Narudžbe ;
 10. Vi ćete odmah nas obavijestiti o bilo kojem kašnjenju u dostavi Vaše pripremljene hrane i piće i/li proizvoda u Narudžbi u skladu s procijenjenim vremenom dostave;
 11. Vi ćete dostaviti Vašu pripremljene hrane i piće i/li proizvod iz Narudžbe u stanju u kojem klijent očekuje za takvu vrstu hrane, s odgovarajućim pakiranjem u adekvatnoj vrećici ili kutiji za dostavu.
 12. Vi ćete nam dostaviti prvog dana u svakom mjesecu do 12:00h kompletnu i detaljnu listu svih neizvršenih Narudžbi koje su se dogodile tijekom proteklog mjeseca u slučajevima u kojima su isključivo klijenti bili odgovorni za takve nedostavljene Narudžbe. U slučaju da ne dostavite takvu listu, smatrat ćemo da se odričete prava na uskladbu te da je naša evidencija nedostavljenih i ponovljenih Narudžbi ispravna. Sukladno našoj evidenciji nedostavljenih i ponovljenih Narudžbi obračunat ćemo iznos odštete za isplatu Vama tako da ćemo sveukupni Iznos umanjiti za Iznos Provizije +PDV, a koji je utvrđen na Vašem Obrascu za Registraciju Partnera.

2. Rangiranje

 1. Način na koji ste Vi prikazani putem PAUZA servisa i Vaše rangiranje se temelji na sljedećim parametrima:
  1. adresa klijenta (prikazuju se objekti koji poslužuju adresu koja je najbliža klijentu);
  2. Broj Vaših Narudžbi u zadnjih 90 dana;
  3. Ukupna vrijednost Vaših Narudžbi u zadnjih 90 dana;
  4. Vaš prosjek ocjena (rating) klijenata;
  5. Mogućnost kartičnog plaćanja;
  6. Članstvo u velikom lancu;
  7. Ponuda kuponskog plaćanja;
  8. Broj neuspješnih Narudžbi (samo onih koje ste Vi otkazali)
  9. Iznos Provizije
  10. Naše akcije i promocijske ponude;
  11. Favoriti klijenata. Ukoliko se nalazite na klijentovoj listi omiljenih objekata, bit ćete prikazani na vrhu liste bez obzira na gore navedene uvjete
 2. Na početku naše suradnje, Vi kao i svaki drugi novi partner ćete biti prikazani unutar razdoblja od 30 (trideset) dana na PAUZA servisu na vrhu organskih rezultata liste svih objekata za adresu na koju vršimo/vršite dostavu bez obzira na gore navedene uvjete.

3. Liste Proizvoda i/li Menu

Mi ćemo:

 1. pružati uslugu unosa podataka za Vas (Informacije o Meniju i/li Liste proizvoda, cijena usluge Dostave ako je primjenjivo, radno vrijeme, cijene, uređivanje i objavljivanje slika i logotipa) na temelju Vaših dostavljenih materijala. Mi ne snosimo odgovornost za točnost sadržaja koje ste Vi dostavili;
 2. Vaše zahtjeve koje smo zaprimili putem e-maila ili kontakt forme najkasnije do 8:00 ujutro za unos dnevnih menija/ ad hoc akcija kratkotrajnih proizvoda Mi ćemo unijeti do 11:00h za taj dan. Svi ostali zahtjevi za izmjenu Informacija o Meniju ili Liste proizvoda bit će napravljeni u najkraćem mogućem roku;
 3. imati neograničeno pravo izbrisati ili dopuniti stavke iz Informacija o Meniju i/li Liste proizvoda po svojoj slobodnoj procjeni i mi nećemo biti obvezni obavijestiti Vas o takvim izmjenama (pogotovo u dijelu koji se odnosi na prodaju alkoholnih pića ako Vi ne smijete prodavati alkoholna pića);
 4. imati puno pravo, uključiti, brisati ili nadopuniti Vaše o Informacije o Meniju i/li Liste Proizvoda na PAUZA servisu te Objavljene Informacije, uključujući: pripremljenu hranu i pića, proizvode, sastojke, nutritivne i alergene informacije (ukoliko je to primjenjivo i propisano zakonom); minimalnu vrijednost narudžbe; promocije, popuste; radno vrijeme; vrijeme dostave i područja dostave (ukoliko je primjenjivo), kako bi osigurali da nijedna neistinita informacija nije dostupna klijentima kroz Informacije o Meniju i/li Liste proizvoda i/li Objavljene Informacije, te Mi nećemo biti u obvezi obavijestiti Vas o bilo kojoj takvoj promjeni;
 5. imati pravo urediti i objaviti Vaše fotografije pripremljene hrane i pića i/ili proizvoda na PAUZA servisu;
 6. imati smanjiti cijene Vašeg Menija i/li Liste proizvoda koje Vi nudite na PAUZA servisu da odgovaraju cijeni istih Menija i/li Liste Proizvoda koje Vi nudite na bilo kojem online kanalu kojim Vi upravljate (npr. Partnerova vlastita mobilna aplikacija ili web stranica) bez ranije obavijesti Vama, odmah po našem saznanju o razlici u cijenama.

Vi ćete:

 1. nas obavijestiti bez ikakve odgode putem email-a ili kroz Vlasničko sučelje na PAUZA servisu o bilo kojoj promjeni Vaših Informacija o Meniju i/li Liste proizvoda putem zahtjeva za izmjenu Informacija o Meniju i/li Liste proizvoda najkasnije 48 radnih sati prije nego nova Informacije o Meniju i/li Lista proizvoda stupi na snagu, a tako da ih možemo ažurirati na PAUZA servisu za Vas.
 2. voditi odgovorno poslovanje prema klijentima i nama u odnosu na kvalitetu, održavanje, skladištenje i kontrolu pripremljene hrane i pića i/li proizvoda koje nudite, te se u obvezi naknaditi bilo koju izravnu ili neizravnu štetu koji bi mi trpjeli u slučaju da klijent zahtjeva protiv nas ili zahtjeva od nas naknadu pred sudom ili bilo kojom vlasti zbog bilo kojeg razloga. Vi ćete biti odgovorni za ispravno i točno označavanje pripremljene hrane i pića i/li proizvoda te njihove opise vezano za sastojke (uključujući alergene) koji su sadržani u Informacijama o Meniju i/li Liste proizvoda , u skladu s primjenjivim EU i nacionalnim propisima;
 3. Prihvatom Usluga, istovremeno nama i izjaviti i jamčiti da imate sve dozvole ili suglasnosti ili potvrde potrebne temeljem zakona za Vaše poslovanje te da su iste izdane od nadležnih tijela i da su sva Vaša pripremljena hrana i piće i/li proizvodi, koje nudite utemeljeni na propisima te da ispunjavate sve zakonske uvjete vezane za takvu pripremljenu hranu i piće i/li proizvode;
 4. dostaviti nam sve Informacije o Meniju i/li Listi Proizvoda kako je s nama dogovoreno, uključujući: Listu proizvoda, stavke Menija, cijene, informacije o alergenima, predpakiranoj hrani, minimalnoj vrijednosti narudžbe, promotivnim akcijama, popustima, radnom vremenu, vremenu dostave, područjima dostave i logotip (ako je to primjenjivo) (“Informacije o Meniju i/li Lista Proizvoda”) u svrhu objavljivanja na PAUZA servisu;
 5. odmah bez odgode ažurirati one stavke Informacija o Meniju i/ili Liste proizvoda koje nisu dostupne na način da ih samostalno učini privremeno nedostupnima kroz Vlasničko sučelje;
 6. obavijestiti nas putem kontakt forme u Vlasničkom sučelju o bilo kakvim trajnim izmjenama stavki Informacija o Meniju i/li Liste proizvoda u što kraćem roku.

4. Kuponi

Mi ćemo:

 1. biti ovlašteni s vremena na vrijeme izdati kupone s popustima ili bonove za klijente (“Kuponi”). Mi ćemo sami utvrditi kriterije, vrijeme raspoloživosti kao i vrijednosti takvih Kupona. Trošak izdavanja takvih kupona ćemo snositi mi sami;
 2. U vrijeme plaćanja mjesečnih narudžbi platit ćemo Vam ukupnu vrijednost Kupona s popustom koje su klijenti koristili u proteklom razdoblju;
 3. U slučajevima kada je Kupon korišten za Narudžbe plaćene gotovinom koju Vi prikupljate direktno od Klijenta, tada ćete nam izdati terećenje u visini iznosa popusta kupona ili bona za razdoblje u kojemu je trošak nastao i mi ćemo Vam doznačiti potraživanje u roku ne kasnijem od petnaest (15) dana od datuma primitka terećenja.

Vi ćete:

 1. imati pravo ponuditi kupone i/ili bonove klijentima tj. u svrhu rješavanja prigovora/reklamacija klijenata ili u svoje marketinške svrhe („Kuponi Partnera“) i(li) ponuditi popuste na PAUZA servisu klijentima („Popusti Partnera“). Ako želite ponuditi takve Kupone Partnera ili Popuste Partnera obvezni ste nas o tome obavijestiti Pauzu najmanje pet (5) radnih dana unaprijed.

5. Komentari klijenata

 1. Klijenti mogu komentirati Vašu uslugu koja je realizirana putem PAUZA servisa. Komentiranje usluge može biti putem PAUZA servisa kroz sustav bodovanja kojim upravlja i koji administrira PAUZA i/ili u pisanom obliku na temelju dojma stečenog tijekom naručivanja uključujući, ali se ne ograničavajući na komentiranje usluge dostave, same hrane i pića i/ili proizvoda, pakiranja, profesionalnosti i uslužnosti osoblja.
 2. Komentari klijenata u kojima je izrečena kritika prema Vama neće biti izbrisani, jer predstavljaju slobodu izražavanja mišljenja o razini usluge Partnera.
 3. Svi komentari klijenata, koji imaju nedoličan, vulgaran, nepristojan ili bilo koji drugi sadržaj uvredljive prirode neće biti objavljeni.
 4. Vi, Vaši vlasnici i radnici ne smijete pisati komentare i ukoliko takve pronađemo nećemo ih objaviti.

6. Usluga Promo Pozicije tzv „Premium Placement“

 1. Mi Vam možemo ponuditi dodatnu uslugu prikaza Partnera na istaknutoj poziciji na PAUZA servisu („Promotivna Pozicija“) uz plaćanje dodatne naknade. Takva Promotivna Pozicija Vam osigurava prikaz klijentima na određenim ranije utvrđenim pozicijama na PAUZA servisu i to unutar određenog razdoblja i na određenim područjima i/li lokacijama, a kako će biti dogovoreno posebnim sporazumom između nas. O uvjetima korištenja takve Promotivne Pozicije obavijestit ćemo Vas elektroničkim putem u pisanom obliku.
 2. Uvjeti koje morate ispuniti da biste mogli koristiti uslugu Promo pozicije su:
  1. Vaša prosječna ocjena od strane klijenata na PAUZA servisu je viša od 3.5. po objektu,
  2. Pružate mogućnost kartičnog i gotovinskog plaćanja Narudžbi;
  3. Zatvorena sva naša potraživanja prema Vama s osnove bilo kojih naknada temeljem ovog Ugovora, a ako postoje otvorena potraživanja ista ne mogu biti u dospijeću dužem od 30 dana;
 3. Dodatni potrebni uvjet za mogućnost ugovaranja ove usluge jest taj da je na određenim lokacijama po kategorijama ili područjima takva pozicija slobodna.
 4. Usluga Promotivne pozicije bit će raspoređena proporcionalno unutar zakupljenog razdoblja te će taj iznos unutar vremenski proporcionalnog obračuna + PDV biti oduzet od sveukupnog iznosa za transakciju unutar jednog perioda isplate, a račun za izvršenu uslugu će biti dostavljen sukladno opisanom u članku 9.
 5. Mi ćemo imati pravo ograničiti ili suspendirati Usluge, u cijelosti ili djelomično, u slučajevima navedenim u članku 8., uz našu raniju najavu ili u vrijeme stupanja na snagu ograničenja ili suspenzije, uz izjavu o razlozima za takvu odluku elektroničkim pisanim putem, osim ako to nije uvjetovano zakonskom ili regulatornim obvezom ili ako Vi opetovano prekršite Ugovor. U tom slučaju ćemo Vam naplatiti Uslugu Promo Pozicije sukladno stvarnom trajanju Usluge do trenutka ograničenja ili suspenzije Usluga i naplatiti ju sukladno članku 9.
 6. Usluga Promotivne pozicije bit će raspoređena proporcionalno unutar zakupljenog razdoblja te će taj iznos unutar vremenski proporcionalnog obračuna + PDV biti oduzet od sveukupnog iznosa za transakciju unutar jednog perioda isplate, a račun za izvršenu uslugu će biti dostavljen sukladno opisanom u članku 9.

7. Usluga Joker

 1. Usluga Joker je posebna usluga koju Vam pružamo temeljem posebnog dogovora u svrhu privlačenja novih klijenata za Vas, klijentu koji koristi usluge Pauze, ali ih nije koristio zadnjih 90 dana i nije koristio Vaše usluge. Ta posebna usluga se može prikazati odabranim klijentima koji su zadovoljili posebne uvjete čim unesu željenu adresu dostave na PAUZA servisu, a temeljem nje klijenti ostvaruju poseban popust na vrijednost svoje Narudžbe („Usluga Joker“).
 2. Ova usluga se odnosi na poseban, „Joker“ popust koji je prikazan na računu klijenta u košarici narudžbi prije plaćanja Narudžbe na servisu PAUZA. Takav popust ovisi o vrijednosti Narudžbe sukladno donjoj tablici.
 3. Uvjeti koje morate ispuniti sve zajedno za takvu Uslugu Joker su:
  1. Vaša prosječna ocjena od strane klijenata na PAUZA servisu je viša od 3.5. po objektu,
  2. Pružate mogućnost kartičnog i gotovinskog plaćanja Narudžbi;
  3. Zatvorena sva naša potraživanja prema Vama s osnove bilo kojih naknada temeljem ovog Ugovora, a ako postoje otvorena potraživanja ista ne mogu biti u dospijeću dužem od 30 dana;
 4. Pod uvjetom ispunjenja gore navedenih uvjeta s Vaše strane, možete sami odlučiti kada želite koristi Uslugu Joker, te možete sami povećati ili smanjiti broj ponuda za klijente, kad god to želite, uz prethodnu obavijest nama putem email-a. Ovo uslugu ugovarate na minimalno 3 mjeseca, no možete obustaviti njeno korištenje u bilo kojem trenutku uz prethodnu obavijest nama putem email-a.
 5. Mi ćemo imati pravo ograničiti ili suspendirati Usluge, u cijelosti ili djelomično, u slučajevima navedenim u članku 8., uz našu raniju najavu ili u vrijeme stupanja na snagu ograničenja ili suspenzije, uz izjavu o razlozima za takvu odluku elektroničkim pisanim putem, osim ako to nije uvjetovano zakonskom ili regulatornim obvezom ili ako Vi opetovano prekršite Ugovor. U tom slučaju ćemo Vam naplatiti Uslugu Joker sukladno stvarnom trajanju Usluge Joker do trenutka ograničenja ili suspenzije Usluga i naplatiti ju sukladno članku 9.
 6. U okviru Usluge Joker, Vi možete dati ukupan popust klijentu ovisno o vrijednosti Narudžbe, a temeljem ove tablice:
  Početna Vrijednost Narudžbe KlijentaPopust
  HRK 105 – 149,99HRK 35
  HRK 150 – 219,99HRK 50
  HRK 220 + HRK 70
 7. Vi snosite trošak popusta koji klijent dobiva. Za svaku Narudžbu klijenta putem Usluge Joker, Vi ćete primiti 50% vrijednosti početne vrijednosti Narudžbe. Naša Provizija utvrđena ovim Ugovorom za Narudžbe koje su vezane za ovu Uslugu Joker će biti obračunate u vrijednosti naplaćenog iznosa nakon poreza, umanjena za 50% početne vrijednosti Narudžbe. U slučaju da klijent zatraži Narudžbu uz korištenje Usluge Joker, ali se zbog vrijednosti Narudžbe takav popust ne može primijeniti tada će naša naknada za ovu Uslugu za privlačenje klijenata iznositi fiksan iznos od HRK 12 +PDV.
 8. Iznos realizirane Joker usluge + PDV bit će oduzet od sveukupnog iznosa za transakciju unutar jednog perioda isplate, a račun za tako izvršenu uslugu će biti dostavljen sukladno opisanom u članku 9.

8. Ograničenje i Prekid pružanja usluga/Suspenzija

 1. Bez obzira na bilo koju odredbu ovog Ugovora, Mi ćemo imati pravo ograničiti ili suspendirati Usluge, u cijelosti ili djelomično, u slučajevima navedenim ovom članku (Ograničenje i Suspenzija), uz našu raniju najavu ili u vrijeme stupanja na snagu ograničenja ili suspenzije, uz izjavu o razlozima za takvu odluku elektroničkim pisanim putem, osim ako to nije uvjetovano zakonskom ili regulatornim obvezom ili ako Vi opetovano prekršite Ugovor.
 2. Mi ćemo imati pravo privremeno Vam ograničiti bilo koju ili sve Usluge, bez ikakve naše odgovornosti, ako:
  1. Niste platili bilo koji naš račun izdan unutar roka dospijeća iskazanog na takvom računu;
  2. klijenti upute nama negativni komentar bilo putem PAUZA servisa, telefona, email-a ili društvenih mreža za koji ste Vi obavezni reagirati tako da će ponuditi klijentima kompenzaciju u skladu sa samim prigovorom i u slučaju da Vi ne postupite u skladu s dobrom poslovnom praksom i ne riješite prigovor klijenta na tako predviđen način
  3. temeljem naše razumne prosudbe, kršite bilo koju odredbu ovog Ugovora ili ako Vi na bilo koji način negativno utječe na naše poslovanje;
  4. kasnite u odgovoru na Narudžbu odnosno odbijte Narudžbe pod uvjetom da je broj takvih povreda ugovora veći od 5% Vaših ukupnih Narudžbi u periodu od 7 uzastopnih dana ili po našoj odluci;
  5. Ne poštujete svoje radno vrijeme dostave objavljeno na PAUZA servisu i svojom voljom niste aktivni za primanje online narudžbi na PAUZA servisu u periodu od 7 uzastopnih dana;
  6. imate prosječnu ocjenu 3,5* ili manje na bodovnom sustavu kojim mi upravljamo i kojim se koriste partneri. Provjera ocjene vršit će se na mjesečnoj bazi ili po našoj odluci;
  7. Vi /li Vaši radnici se odnose neprofesionalno i uvredljivo prema klijentima i(li) nama i/li našim radnicima i/ili partnerima dostavljačima; nulta tolerancija na vrijeđanje ili nasilje i može rezultirati trenutnim raskidom suradnje
  8. Imate trajno različite cijene usluge dostave, cijene hrane i/ili proizvoda u dostavi i(li) minimalnu vrijednost narudžbe u slučaju kada klijenti naručuju putem telefona, website-a, mobilne aplikacije ili bilo koje druge platforme kojom upravljate ili kojima ne upravljate od onih koje su objavljene na PAUZA servisu, posebice, ako namjeravate ponuditi bilo sniženje cijena ili druge pogodnosti za narudžbe putem telefona, website-a, mobilne aplikacije ili bilo koje druge platforme kojom upravljate ili ne upravljate,;ili
  9. informacije koje objavljujete na PAUZA servisu se utvrde kao neistinite ili takve informacije nanose štetu nama , odnosno klijentu.
  10. ako ne reagirate na naše sugestije u svrhu poboljšanja usluge odnosno ne reagirate na adekvatan način na negativne komentare klijenata u skladu s člankom 5.
  11. niste odmah po dostavi izdali račun klijentu i/li nije naplatili Narudžbu od klijenta odnosno ne provjerite i utvrdite punoljetnost klijenta prilikom dostave Narudžbe koja u sebi sadržava alkoholna pića sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.
  12. Radi izbjegavanja bilo koje sumnje, bilo kakav prekid u pružanju usluge/suspenzija, neće rezultirati raskidom ovog Ugovora, te će njegove odredbe ostati i dalje na snazi i primjenjive u cijelosti među Stranama.
  13. Suspenzija traje dok Vi ne ispravite točke zbog kojih je suspenzija nastupila , a najviše 15 (petnaest) dana. Ako propustite učiniti potrebne ispravke unutar razdoblja suspenzije mi imamo pravo jednostrano otkazati ovaj Ugovor s neposrednim učinkom (bez odgode) takvog otkaza.
  14. Vi ćete imati priliku razjasniti sve činjenice i okolnosti kroz sustav rješavanja pritužbi kako je određeno člankom 31 (Sustav Rješavanja Pritužbi). Mi temeljem svoje odluke možemo opozvati svoju odluku da ograničimo ili suspendiramo Usluge, te ćemo Vas potom ponovno aktivirati kroz razdoblje od najviše tri (3) radna dana.

9. Naplata, Naknade i prijeboj

 1. Naplata
  1. Mi nudimo klijentima razne načine plaćanja koje klijent prihvaća. Klijent može svoje Narudžbe na PAUZA servisu platiti gotovinom, karticama (kreditnim i debitnim) ili drugim načinima plaćanja poput bonova izdanih od strane PAUZA Servisa. (kolektivno “kartična plaćanja”).
  2. Vi nam dajete ovlast za primanje bilo kojih sredstava u Vaše ime i za Vaš račun od strane klijenata (kada je to primjenjivo).
  3. U slučaju plaćanja gotovinom klijent će, u slučajevima kada Vi vršite dostavu,platiti direktno Vama u trenutku dostave Narudžbe.
  4. U slučaju plaćan ja gotovinom klijent će, u slučajevima kada Mi vršimo dostavu za Vas, platiti direktno nama u trenutku dostave Narudžbe.
  5. U slučajevima kada klijent odabire plaćanje karticama, iznos koji se tereti karticom doznačit će se na račun za posebne namjene kod nas, koji ćemo primiti taj iznos u ime klijenta i doznačiti ga Vama u tijeku povremenog podmirivanja sukladno članku 9.2.
  6. Sva online plaćanja klijenata obrađivat će se preusmjeravanjem klijenta s PAUZA servisa na web mjesto u sigurnom okruženju i nadležnosti banke i agenta za naplatu (payment servise gateway).
  7. Za pružanje online usluga plaćanja Mi ćemo koristiti vanjskog pružatelja usluga, kojeg mi biramo po svom slobodnom izboru i možemo ga mijenjati tijekom trajanja ovog Ugovora bez potrebe Vaše suglasnosti i najave, sve dok je za Vas ova usluga besplatna.
 2. Naknada (Provizija) i Prijeboj
  1. Kao protučinidbu za pružanje svojih usluga imamo pravo na Naknadu (Proviziju) koja se utvrđuje kao postotak ukupne bruto vrijednosti Vaših Narudžbi klijenata na PAUZA servisu (cijena navedena na PAUZA servisu u trenutku Narudžbe klijenata) uvećanu za porez na dodanu vrijednost (PDV) (“Provizija”).
  2. Iznos Provizije je utvrđen na Vašem Obrascu za Registraciju Partnera i utvrđuje se u skladu s našim cjenovnim politikama.
  3. Dodatne Usluge ćemo naplaćivati u skladu s posebnim uvjetima takvih usluga kao što je opisano u člancima 6. i 7..
  4. Strane su suglasne da mogu odlučiti surađivati na zajedničkim marketinškim promocijama za koje mi možemo Vama obračunavati naknadu. Takve marketinške promocije će stupiti na snagu tek kad se obje Strane usuglase (a što može biti dogovoreno i putem email-a) i takve naknade koje Vi nama dugujete, ako postoje, će biti dodane na računu za Proviziju i druge naknade
  5. Strane su suglasne i ugovaraju da Prihod Partnera ostvaren na PAUZA servisu te Provizije i naknade za korištenje proizvoda (Naknada za Uslugu Promotivne Pozicije, Uslugu Joker i slično) budu obračunate i naplative sukladno iznosima, koji su dogovoreni u Obrascu za Registraciju Partnera ili pisanim putem za dodatne usluge i proizvode.
  6. Plaćanja naše Provizije i naknada bit će provedeno prijebojem na način da ćemo zadržati potrebni iznos koji nam dugujete na ime naše Provizije i drugih naknada, od iznosa koje smo naplatili od klijenata u Vaše ime i za Vaš račun. Razlika iznosa će biti uplaćena nakon prijeboja na Vaš bankovni račun, a kako je navedeno u Obrascu za Registraciju Partnera.
  7. Mi se ovime obvezujemo da će u najkraćem mogućem razumnom roku, svaki deseti (10.) dan od početka obračunskog razdoblja (koji počinje svaki ponedjeljak i završava u nedjelju), ali ne dulje od 30 dana od trenutka naplate Vama transferirati iznos za Narudžbe za koje smo izvršili naplatu od klijenta za Vas, umanjen za Pauzinu proviziju i naknade te uvećan za PDV.
  8. Prijeboj međusobnih potraživanja i znosana plaćenih u Vaše ime i za Vaš račun od strane klijenata i naše realizirane Provizije i drugih naknada + PDV će se raditi na osnovi obračunskog razdoblja podmirenja međusobnih obveza sukladno prethodnom članku 9.2.7., neovisno o činjenici da će naš račun za Usluge biti izdavan na kraju mjeseca za prethodni mjesec.
  9. Strane su suglasne i ugovaramo da unutar 8 (osam) radnih dana od kraja svakog mjeseca, počev od Dana početka (svako „Razdoblje Plaćanja“) mi Vama izdajemo račun za Proviziju i druge naknade i uz njega mjesečni pregled narudžbi („Pregled Narudžbi“) za Narudžbe primljene u tijeku proteklog mjeseca, Narudžbe za koje smo prikupili sredstva za Vas, navodeći Vaš ostvareni Prihod na PAUZA servisu, iznos kupona i bonova na naš ili Vaš trošak, odštete umanjenje za Proviziju te bilo koji drugi iznos koji Vam dugujemo, uključujući bilo koju naknadu koja se ponavlja, a kako je dogovoreno u Obrascu za Registraciju Partnera ili pisanim putem s našim predstavnicima.
  10. Strane ovim putem suglasno utvrđuju i pristaju da mi ukoliko postoje obveze prema nama za doznaku prikupljenih sredstava putem on line sustava plaćanja ili za prikupljenu gotovinu, bez obzira na dospijeće, izjavljujemo-navodimo na računu iznos za koji prebijamo svoje potraživanje i iznos koji je ostao za plaćanje po tom našem računu. Poseban dokument o prijeboju se ne ispunjava već takva izjava na računu služi kao dokument za knjiženje.
  11. Izdavanje i prihvat naših računa bilo vezanih za plaćanje Provizije, naknada ili drugih usluga i proizvoda bit će elektroničkim putem kroz izdavanje i dostavu računa na Vašu e-mail adresu navedenu na Obrascu za Registraciju Partnera ili na prijavljenu promjenu adrese našim predstavnicima pismenim putem.
  12. Plaćanja naše Provizije i drugih naknada plaćat ćete uplatom potrebnog iznosa uz navođenje poziva na broj računa na Naš bankovni račun unutar osam (8) dana od dana kada smo Vam izdali račun za naš usluge i proizvode
  13. Plaćanje bilo kojih iznosa koje nam dugujete temeljem ovog Ugovora vršit ćete na naš dolje navedeni bankovni račun (“Naš Bankovni račun”)
   BankaZagrebačka Banka UniCredi Group d.d.
   Vlasnik računaDelivery Hero Croatia d.o.o.
   Broj računa1102012621
   IBANHR8623600001102012621
  14. .Bilo kakvu izmjenu vezanu za plaćanja možete zatražiti putem email-a: [email protected]

10. Dan početka Usluga

 1. Vi ćete biti uvršteni na PAUZA servis tek kada Mi budemo zadovoljni sa primitkom svih od Vas zatraženih informacija, uključujući, ali se ne ograničavajući na rješenje o minimalnih tehničkim uvjetima, Objavljene Informacije, Informacije o Meniju i/li Liste Proizvoda; logo i odobrene fotografije/slike. Mi ćemo potvrditi Vama usmenim putem, odnosno iznimno pisanim putem dan započinjanja pružanja Usluga (“Dan početka”) nakon što isti bude dogovoren na dan potpisivanja ovog Ugovora.

11. Marketinški materijali i intelektualno vlasništvo

 1. Za potrebe ove odredbe, termin “Intelektualno vlasništvo“ će označavati bilo koji registrirani ili neregistrirani žig, dizajn, logo, znak ili imidž.
 2. Vi ste suglasni da Vaše poslovno ime, naziv (tvrtka), adresa, kratki slogan i jedna ili više fotografija, uključujući bilo koji logo ili oznake, mogu biti objavljene na PAUZA servisu, mobilnoj aplikaciji, kod naših partnera i povezanim platformama.
 3. Vi nam nadalje dopuštate da prema vlastitoj procjeni i o našem trošku Vas oglašavamo na PAUZA servisu, mobilnoj aplikaciji, ili bilo kojem društvenom mediju (npr. Facebook-u, Google-u ) i relevantnom offline ili online marketinškom kanalu i izričito nam dopuštate neograničeno korištenje svojih prava Intelektualnog vlasništva, uključujući i logo prilikom takvog oglašavanja. U slučaju da želite opozvati svoju suglasnost za oglašavanje temeljem ove odredbe, tada je potrebno da nam pismenim putem pošaljete takav zahtjev te ćemo zatražiti Vaše brisanje s takvih društvenih medija ili relevantnih offline i online marketinških kanala u roku od pet (5) radnih dana od primitka Vašeg pismenog zahtjeva.
 4. Mi možemo stupati u poslovne suradnje u svrhu Vaše i naše promocije radi unaprjeđivanja prodaje putem PAUZA servisa i oglašavanja s drugim partnerima iz drugih industrija, poput one hrane i piće te FMCG, odnosno onim kojima Vi pripadate. S takvim partnerima ćemo dijeliti Vaše Osobne i druge podatke navedene u članku 15. U slučaju da želite opozvati svoju suglasnost za oglašavanjem i promocijom temeljem ove odredbe, tada je potrebno da nam pismenim putem pošaljete takav zahtjev te ćemo poduzeti potrebne radnje da Vas izuzmemo iz te suradnje.
 5. Vi ćete, kada je to moguće, isticati i distribuirati naš službeni marketing sadržaj i materijal, poput, između ostalog, poslovne kartice Pauze i linkova na PAUZA servis, na različitim online i offline alatima, kako što je Vaš website (ako je to primjenjivo) i na bilo koji društveni medij koji Vi podržavate, bilo putem certificirane slike i “naruči sada” ikone. Mi ćemo osigurati takve materijale ili slike koje su potrebne za izradu takvih materijala i Vi se obvezujete da neće izraditi bilo kakav marketinški materijal uključujući i uputu na PAUZA servis (www.PAUZA.hr), bez našeg pristanka.
 6. Mi ćemo imati pravo ugovoriti i osigurati bilo sami bilo i uz pomoć trećih profesionalno fotografiranje hrane i pića i/ili proizvoda koje Vi nudite klijetima na PAUZA servisu o vlastitom trošku, a u svrhu naših marketinških aktivnosti i radi objavljivanja tih fotografija na našoj PAUZA servisu. Te fotografije će biti zaštićene od kopiranja i neovlaštenog korištenja vodenim žigom (logo Pauza)
 7. Vi možete koristiti takve fotografije isključivo sa našim vodenim žigom na Vašim kanalima. Svako mijenjanje fotografije (rezanje našeg vodenog žiga) je zabranjeno
 8. u slučaju da utvrdimo da koristite naše fotografije bez vodenog žiga na Vašim kanalima suglasni ste i izričito dopuštate da Mi možemo izvršiti prijeboj cijene takvog profesionalnog fotografiranja s bilo kojim dugovanjem te tako umanjiti naše dugovanje prema Vama;
 9. u slučaju da nema našeg otvorenog dugovanja prema Vama izričito dopuštate da Vam izdamo račun u visini cijene fotografiranja, odnosno 800,00 kn + PDV , a koji ste Vi dužni podmiriti unutar roka dospijeća od osam (8) dana;
 10. Mi možemo Vama osigurati offline marketinški materijal poput naljepnica te se Vi obvezujete istaknuti i distribuirati takve marketinške materijale sukladno našim uputama.
 11. Sva prava intelektualnog vlasništva sadržana u marketinškim materijalima navedenim odredbama ovog članka i koja proizlaze iz Usluga će ostati naše isključivo vlasništvo.
 12. Osim u slučajevima uređenim ovim Ugovorom, Vi nećete imati nikakva prava koristiti ili upotrebljavati bilo koje pravo našeg Intelektualnog vlasništva uključujući domenu PAUZA servisa ili slična imena domena.
 13. Strane su suglasne da nijedna od Strana neće stjecati/koristiti bilo koje pravo Intelektualnog vlasništva druge Strane, osim onih izričito uređenih ovim Ugovorom.

12. PAUZA servis

 1. Mi ćemo osigurati Vama sistemski pristup PAUZA servisu, a koji Vi morate koristiti na ispravan, marljivo i profesionalno za obradu svih Narudžbi klijenata.
 2. PAUZA servis će ostati u našem vlasništvu u svako doba. Vi nećete kopirati, modificirati, koristiti obrnuti inženjering (eng. reverse engineering) ili pokušati otkriti izvorni kod PAUZA servisa osim uz našu prethodnu izričitu pismenu suglasnost. Mi zadržavamo pravo da s vremena na vrijeme ažuriramo PAUZA servis i bilo koji sistemski pristup ili opremu koju Vi možete koristiti za pristup ili upotrebu PAUZA servisa.
 3. Vi nećete direktno ili indirektno osporavati naše vlasništvo, ili valjanost i provedivost naših prava na PAUZA servisu.
 4. Vi potvrđujete i suglasni ste da (i) Mi možemo, temeljem naše odluke, zaustaviti aktivnost PAUZA servisa (u cijelosti ili djelomično) u bilo koje doba i (ii) Mi nemamo nikakvu odgovornost prema Vama za ili vezano uz takav prekid aktivnosti, pod uvjetom da smo Vas obavijestili o takvom prekidu u skladu s člankom 19.
 5. PAUZA servis je dostupan za Vašu upotrebu u sadašnjem stanju, u stanju u kojem se trenutno nalazi. Vi potvrđujete i suglasni ste da, osim za ograničeni pristup i upotrebu prava kako je navedeno u ovom Ugovoru, Vi nemate nikakva prava na ili oko PAUZA servisa ili bilo kojeg njegova dijela, bilo putem licence, ili vlasništva ili bilo kojeg drugog načina. Mi ne jamčimo točnost softvera koji se koristi na ili u vezi s PAUZA servisom, i, osim ako nije izričito navedeno u Ugovoru, sve usluge koje se pružaju kroz PAUZA servis su pružene bez bilo kakvih jamstava.
 6. Mi možemo ograničiti ili suspendirati upotrebu u cijelosti ili dijela PAUZA servisa Vama i/li našim klijentima, ako se bilo što od dolje navedeno dogodi:
 7. redovno održavanje ili bilo koji pregled PAUZA servisa, pod uvjetom da ćemo upotrebiti razumne komercijalne napore da takvo održavanje pregledi budu tijekom razdoblja kada Vi ne poslujete;
 8. gubitak telekomunikacijske povezanosti;
 9. bilo kakav nacionalno izvanredno stanje, nestanak struje ili prestanak pružanja usluga; ili
 10. Mi smatramo , na temelju svoje odluke, da je neprikladno daljnje pružanje Usluga ili bilo koje druge usluge Vama u cijelosti ili djelomično zbog ozbiljnih razloga, pod uvjetom da u takvom slučaju Mi Vas obavijestimo čim bude moguće o takvoj suspenziji ili ograničenju.
 11. Bez obzira na ostale odredbe ovog Ugovora, Mi nismo odgovorni za bilo koju Vašu štetu, gubitak ili povredu, bila ona direktna ili indirektna, a koja proizlazi iz suspenzije ili ograničenja temeljem odredbi ovog članka (PAUZA servis).
 12. Mi zadržavamo pravo da privremeno suspendiramo, bez ranije obavijesti, pružanje usluga na PAUZA servisu za razdoblje za koje je to potrebno, a kako je utvrđeno našom odlukom, za tehničke intervencije koje su potrebne ili prikladne za poboljšanje kvalitete istih usluga.
 13. Mi možemo, s vremena na vrijeme, prekinuti ili suspendirati pružanje Usluga na PAUZA servisu zbog sigurnosnim razloga ili stvarne ili sumnje na povrede povjerljivosti.
 14. Mi možemo objaviti Objavljene Informacije na bilo kojoj drugoj platformi kojom upravlja, ili je povezana s nama, u kojem slučaju će se primjenjivati odredbe ovog Ugovora, uz nužne izmjene u vezi upotrebe takvih platformi.
 15. Vi izjavljujete, jamčite i obvezujete se da naše korištenje Vašeg imena (tvrtke), loga i(li) slika na PAUZA servisu i(li) na bilo kojem drugom marketinškom materijalu u skladu s odredbama ovog Ugovora ne predstavlja povredu bilo kojih prava Intelektualnog vlasništva bilo koje strane.

13. Obeštećenje Zahtjeva Trećih i ugovorne kazne

 1. Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Ugovora, Vi ćete, na svoj trošak, braniti se od bilo kojih zahtjeva trećih prema nama, našim direktorima službenicima, ili agentima (zajedno ”Obeštećenici”) i ovim putem Vi preuzimate obvezu naknade štete u ime Obeštećenika i odričete se prava potraživati naknadu štete od Obeštećenika za bilo koje troškove, gubitke, potraživanja i naknade (uključujući i razumne pravne troškove) koji su nastali temeljem takvih zahtjeva, uključujući:
 2. bilo koji zahtjev, u slučaju da je istinit, koji bi predstavljao kršenje ovog Ugovora Vas, Vaših radnika ili predstavnika;
 3. bilo koji zahtjev vezan za tjelesnu ozljedu ili smrt bilo koje osobe ili štete na bilo kojoj imovini koja proizlazi ili je vezana za Vaše obveze iz ovog Ugovora; i
 4. bilo koji zahtjev koji proizlazi iz nemara bilo činjenjem ili propustom činjenja Vas, Vaših radnika ili predstavnika.

14. Povjerljivost

 1. Strana koja prima informacije ("Strana koja prima informacije") će držati u strogoj povjerljivosti sav tehnički i komercijalni know how, specifikacije, izume, procese i inicijative koje su povjerljive naravi i koje su otkrivene Strani koja prima informacije od strane druge strane (“Strana koja daje informacije”), njenih radnika, zastupnika ili podugovaratelja, kao i bilo koju drugu informaciju koja se odnosi na poslovanje Strane koja daje informacije, njene proizvode i usluge, a koje je strana koja prima informacije mogla saznati. Strana koja prima informacije može takve informacije otkriti samo onima od svojih radnika, zastupnika i podugovaratelja koji trebaju saznati te informacije u svrhu ispunjenja obveza po ovom Ugovoru Strane koja prima informacije te će osigurati da takvi radnici, zastupnici i podugovaratelji ispune sve obveze iz ove odredbe, kao da su i sami strana ovog Ugovora. Strana koja prima informacije može otkriti povjerljive informacije Strane koja daje informacije u onoj mjeri koja je određena zakonom, bilo kakvom uredbom bilo vlade ili regulatornog tijela ili od strane nadležnog suda. Ova odredba članka 14. će ostati na snazi i nakon prestanka ovog Ugovora.
 2. Vi razumijete i obavijestit ćete svoje predstavnike koji su u posjedu naših Povjerljivih Informacija, da Delivery Hero SE („DH“) kao naše povezano društvo ili bilo koje DH povezano trgovačko društvo mogu ograničiti Vas i(li) Vaše predstavnike u rukovanju, direktno ili indirektno s bilo kojim financijskim instrumentima (izdanim ili neizdanim) od strane DH ili bilo kojeg od DH-ovih ili povezanih društava većinskih vlasnika DH-a ako se takva informacija smatra „insider“ informacijom po bilo kojem mjerodavnom pravu, pravilima ili pravilnicima bilo koje relevantne jurisdikcije.

15. Osobni i drugi podaci

 1. Spajanjem na PAUZA servis i prihvaćanjem naših Usluga, Vi se obvezujete i izjavljujete nam da ćete obrađivati osobne podatke klijenata koje mi prenosimo (“Osobni podaci”) i bilo koje druge podatke, isključivo i samo u svrhe pripreme, izvršenja, dostave i upita klijenata (ako je primjenjivo) u skladu s uvjetima ovog Ugovora i u skladu s bilo kojim odredbama primjenjivih propisa o zaštiti podataka. Nije Vam dopušteno koristiti Osobne podatke za marketinške svrhe ili kontaktirati klijente direktno ili indirektno bez naše pismene suglasnosti.
 2. Osobni podaci koje mi skupljamo direktno od klijenata i koje Vam se prenose isključivo i samo u svrhe pojedinačne dostave i upita klijenata su sljedeći:
  1. Kontakt podaci (Ime, Prezime, Telefonski broj),
  2. Lokacijski podaci (Adresa, Poštanski broj, Grad/Mjesto, Zemlja, Zemljopisna širina i Zemljopisna Dužina),
  3. Sadržaj Narudžbe i napomene klijenata.
  U slučaju kada mi vršimo dostavu Narudžbe klijentima , mi ćemo dijeliti Kontakt podatke i Lokacijske podatke klijenata s trećima koji temeljem suradnje s nama vrše dostavu Narudžbi klijentima.
 3. Ni pod kojim okolnostima nije Vam dopušteno daljnje obrađivanje, skladištenje, komunikacija, kopiranje ili upotreba Osobnih podataka klijenata ili bilo kojih drugih podataka za bilo koje druge svrhe osim isključivo i samo u gore navedene svrhe, uključujući i zabranu u svrhu Vašeg komuniciranja i promoviranja proizvoda ili usluga Klijentima osim ako niste na to zakonski obvezni. Svi Osobni podaci i bilo koji drugi podaci će ostati u našem isključivom posjedu.
 4. Mi Vama izjavljujemo da smo poduzeli sve odgovarajuće mjere i da se mi pridržavamo odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 (“Opća uredba”) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18 radi zaštite podataka klijenata.
 5. U slučaju da Vi vršite dostavu klijentima, tada ćemo mi unutar okvira iz Opće uredbe poduzeti sve potrebne radnje da anonimiziramo Osobne podatke klijenata koje Vam prenosimo, unutar 3 (tri) sata od Narudžbe na koju ste da dostava odnosi.
 6. Tijekom obrade Osobnih podataka klijenata od strane Vas ili Vaših radnika ili zastupnika ili agenata ili punomoćnika u svrhu izvršenja Narudžbe, Vi ćete imati istu obvezu te ćete poduzeti i osigurati da svi Vaši objekti, Vaše osoblje i agenti poduzmu istu obvezu i anonimiziraju Osobne podatke Klijenta u svojim sustavima i izbrišu kopiju tih podatka isključivog perioda od dva (2) sata od našeg primitka Narudžbe.
 7. Nadalje, tijekom obrade podataka, Vi ćete:
  1. obavijestiti nas o bilo kojem mogućem kršenju Osobnih podataka, a kojeg ste vi svjesni;
  2. biti odgovorni za naknadu štete koja nastane Vašom obradom Osobnih podataka ili obradom od strane osoba pod Vašom kontrolom ili nadzorom ili koje ste Vi angažirali, a kako rezultat propusta da ispune obveze iz ovog Ugovora i propisa o zaštiti osobnih podataka;
  3. poduzeti sve i osigurati da bilo koji podugovaratelj bude vezan istim obvezama koje su ovdje navedene prije nego dođe do obrade bilo kojih Osobnih podataka i pod uvjetom da nas ranije obavijestite o podacima toga podugovaratelja;
  4. pružiti potrebnu tehničke i organizacijske mjere koji zadovoljavaju uvjete iz primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka i posebno Opće uredbe;
  5. U slučaju da Vi dajete licencu trećima za pristup Osobnim podacima klijenata ili bilo kojim drugim podacima, ni u kojim okolnostima neće otpustiti ili se odreći Vaših obveza prema nama ili prema klijentima, u skladu sa zakonom.

Vaši Osobni i drugi podaci

 1. Mi se obvezujemo i izjavljujemo da ćemo obrađivati Vaše osobne podatke (“Vaši Osobni podaci”) i bilo koje druge podatke koje nam dostavite Vi ili bilo koji od Vaših predstavnika, isključivo i samo u svrhe pružanja Usluga i za ispunjenje obveza ovog Ugovora u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 2. Vaši podaci koje mi obrađujemo isključivo i samo u svrhe pružanja Usluga i kojima imate pristup u Vlasničkom sučelju na PAUZA servisu bilo kad za vrijeme trajanja ovog Ugovora su:
  1. Podaci za račun (OIB, PDV broj, podaci o bankovnom računu);
  2. Broj i ukupna vrijednost Narudžbi klijenata;
  3. Ocjene klijenata Vaših objekata i pripremljene hrane i pića i/li proizvoda;
  4. Drugi statistički i ostali podaci koji su Vam dostupni iz ovog Ugovora.
 3. Vaši podaci će uvijek biti vidljivi klijentima na PAUZA servisu pod poljem “Informacije” u Vašem profilu na PAUZA servisu, a kako slijede:
  1. Pravna osoba ( npr. naziv društva (tvrtka)/obrta)
  2. Puna adresa pravne osobe (npr. društva/obrta)
  3. OIB pravne osobe
  4. MBS/MBO kad je primjenjivo
 4. Mi ćemo u svrhu pružanja Usluga iz ovog Ugovora samo u mjeri u kojoj je potrebno za izvršenje takvih Usluga t.j. dostave Narudžbi klijentima, dijeliti i Vaše podatke s našim dostavljačima (Ime Vašeg objekta i adresu).
 5. U slučaju raskida ovog Ugovora, mi ćemo brisati Vaše Osobne podatke i bilo koje druge podatke u skladu s propisima o zaštiti podataka. Mi možemo nastaviti čuvati Vaše Osobne podatke pod uvjetom da smo na to ovlašteni temeljem Opće uredbe (posebice za utvrđenje, izvršavanje ili obranu od bilo kojih pravnih zahtjeva).

16. Izmjene

 1. Mi imamo pravo izmijeniti bilo koju odredbu ovog Ugovora (“Izmjene”) pod uvjetom da Vas o tome obavijestimo najmanje 15 dana od dana kada bi takve Izmjene stupile na snagu, osim ako nije potrebno dulje razdoblje da biste Vi poduzeli pravne i tehničke prilagodbe da bi se uskladili s takvim izmjenama. Navedeni obavijesni rok, neće se primjenjivati kada su Izmjene uvjetovane pravnim i regulatornim obvezama kojima se zahtijeva od nas da izmijenimo Ugovor na način koji ne dopušta poštivanje takvog obavijesnog roka ili kada su potrebne Izmjene radi uređenja neposredne opasnosti povezane s obranom Usluga, potrošača ili Vas od prijevare, malicioznog softvera (eng.malware), neželjene elektroničke pošte, povrede podataka ili bilo kojeg drugog kibernetičkog sigurnosnog rizika. Izmjene će biti dostupne na https://deliveryhero.hr/files/Opci_uvjeti.pdf te https://www.PAUZA.hr/page/restaurant
 2. Mi ćemo smatrati da ste se Vi dodavanjem pripremljene hrane i pića i/li proizvoda, te izmjenama istih na PAUZA Servisu i prihvaćanjem novih Narudžbi na platformi unutar 15 dana obavijesnog roka odrekli prava na obavijesni rok iz članka 16.1., osim kada je razumno i prikladno očekivati da je obavijesni rok dulji od 15 dana uslijed prirode promjena.
 3. U slučaju da se Partner ne slaže s takvim izmjenama, on ima pravo raskinuti Ugovor u skladu s odredbama članka 22.
 4. Izričito se ugovara da sve izmjene među Stranama stupaju na snagu između Strana od dana obavijesti dostavljene s naše strane u skladu s odredbama članka 19, bez ikakve potrebe daljnjeg potpisa ili dokumentacije, osim ako nije izjavljen prigovor sukladno članku 29.1..

17. Viša sila

 1. Za potrebe ovog Ugovora “Viša sila” znači bilo koji događaj koji je izvan razumne kontrole bilo koje Stranke uključujući, ali se ne ograničavajući na pandemije, elementarne nepogode, rat, pobunu, građanske nemire ili teroristički čin.
 2. Nijedna Strana nije odgovorna drugoj Strani za bilo koje kašnjenje ili neispunjenje obveza po ovom Ugovoru koja je direktna posljedica Više sile.
 3. Ako Viša sila spriječi bilo koju Stranu da ispuni svoje obveze iz ovog Ugovora u razdoblju dužem od četiri (4) tjedna, svaka Strana će, bez ograničenja svojih prava, imati pravo na raskid ovog Ugovora odmah nakon slanja pisane obavijesti o raskidu drugoj Strani.

18. Treće strane

 1. Osoba koja nije strana ovog ugovora nema nikakva prava i obvezu osiguravati ispunjenje odredbi ovog Ugovora.

19. Obavijesti

 1. Sve obavijesti po ovom Ugovoru će biti pisane, adresirane na dogovorenu kontakt osobu/adresu koja je navedena u Obrascu za Registraciju Partnera te će se slanjem na tu adresu smatrati da su dane u skladu s Ugovorom, a kako slijedi:
 2. na isti dan kada su dostavljene, ako je dostava bila osobna tijekom redovnog radnog vremena primatelja;
 3. na isti dan kada su poslane, ako se šalju fax-om ili email-om kontakt osobi ili na mail adresu navedenu na Obrascu za Registraciju Partnera ili ovlaštenoj osobi koja ju zamjenjuje uz dokaz o potvrdi slanja/dostave/primitka;
 4. na treći radni dan od dana ako je obavijest poslana poštom.

20. Asignacija

 1. Mi možemo u svako doba prenijeti cesijom (asignirati), založiti, opteretiti, podugovoriti ili na drugi način raspolagati sa svojim pravima iz ovom Ugovora i može podugovoriti ili prenijeti na bilo koji način bilo koju obvezu iz ovog Ugovora na treću stranu ili zastupnika.
 2. Vi nećete bez naše ranije suglasnosti, a koja neće biti uskraćena iz nerazumnih razloga, prenijeti, cedirati, založiti, podugovoriti ili na bilo koji drugi način raspolagati svojim pravima i obvezama iz ovog Ugovora.

21. Asignacija

 1. Odricanje od bilo kojeg prava temeljem ovog Ugovora ili zakona će imati pravnu snagu samo ako bude u pisanom obliku te neće podrazumijevati bilo kakvo daljnje odricanje od bilo koje povrede ili kašnjenja. Nikakvo kašnjenje ili neispunjenje obveza temeljem ovog Ugovora neće se smatrati odricanjem od prava niti će predstavljati ograničenje ili spriječiti bilo kakvo izvršavanje tih prava ili drugih prava i obveza. Djelomično niti pojedinačno izvršenje takvog prava neće spriječiti ili ograničiti daljnje izvršavanje tog ili bilo kojeg drugog prava.

22. Trajanje i Raskid

 1. Ovaj Ugovor će početi važiti na Dan Početka i trajat će na neodređeno vrijeme, osim ako ranije ne bude raskinut u skladu s ovim Ugovorom, uključujući ovu točku
 2. Ovaj Ugovor može biti raskinut:
  1. od strane bilo koje Stane slanjem pismene obavijesti uz obavijesni rok od najmanje 30 dana;
  2. od strane bilo koje Strane s učinkom raskida odmah dostavom pismene obavijesti u slučaju značajnog kršenja ovog Ugovora od strane bilo koje Strane;
  3. u bilo koje doba pismenim sporazumom obiju Strana;
  4. s Vaše strane u slučaju Izmjena (točka 16) kada je raskid zatražen tijekom trajanja obavijesnog roka;
  5. s naše strane kada smo u zakonskoj obvezi koja zahtijeva prekid pružanja Usluga; ili
  6. s naše strane kada izvršavamo pravo raskida uslijed prisilne odredbe temeljem nacionalnog zakona.
 3. U slučaju raskida s naše strane, Mi ćemo Vam dati izjavu s razlozima raskida. Vi ćete imati pravo zatražiti pojašnjenje činjenica kroz Sustav Upravljanja Prigovorima (članak 29).
 4. Nakon raskida ovog Ugovora, iz bilo kojeg razloga mi ćemo Vas ukloniti s PAUZA servisa;
 5. Vi ste odmah u obvezi nam vratiti sve naše vlasništvo koje Vi imate u svome posjedu, uključujući i posebice Uređaje i bilo koju drugu imovinu koju smo posudili Vama;
 6. Vi morate odmah ukloniti svaku reference na nas i/li bilo koje naše Intelektualno Vlasništvo sa svojih prostorije, web stranice i/li marketinškim materijala ;
 7. Stečena prava, pravni lijekovi, obveze i odgovornosti Stranaka na dan isteka ili raskida će biti nepromijenjena, uključujući i prava na zahtjev za naknadom štete vezano za bilo koje kršenje iz ovog Ugovora koje je postojalo na ili prije datuma raskida ili isteka; i
 8. Odredbe koje izričito ili implicitno nastavljaju biti u punom učinku i na snazi i nakon raskida.

23. Ograničenje od Odgovornosti

 1. Ništa u ovom Ugovoru neće ograničiti ili isključiti odgovornost bilo koje Stranke vezano za smrt ili tjelesnu ozljedu uzrokovanu nemarom Strana ili nemarom njihovih radnika, agenata ili podugovaratelja.
 2. Nijedna Strana neće biti odgovorna drugoj Strani bilo temeljem ugovora, delicta (uključujući nemar), kršenje statutarnih obveza, ili na drugi način, za bilo koji gubitak dobiti , ili za bilo koju direktni ili indirektni ili posljedični gubitak ili štetu koje proizlaze iz ili u vezi s ovim Ugovorom; i
 3. Naša ukupna odgovornost prema Vama u vezi sa svim drugim gubitcima iz ili u vezi s ovim Ugovorom bilo temeljem ugovora, delicta (uključujući nemar), kršenje statutarnih obveza, ili na drugi način neće ni u kojim okolnostima prijeći Proviziju plaćenu u prethodnoj godini u odnosu na slučaj iz kojeg proizlazi takva odgovornost.
 4. Ova odredba će ostati na snazi na nakon raskida Ugovora.

24. Proturječne odredbe

 1. U slučaju da bilo koja od odredbi ovog Ugovora proturječi bilo kojoj drugoj odredbi Obrasca za Registraciju Partnera (uključujući, ali ne ograničavajući se na Posebne Uvjete navedene na Obrascu za Registraciju Partnera), odredbe Obrasca za Registraciju Partnera će imati veću pravnu snagu.

25. Cjelovitost Ugovora

 1. Ovaj Ugovor predstavlja cjelovit dogovor i pravu volju Strana vezano za predmet ovog Ugovora te njegovim sklapanjem prestaju važiti svi eventualni raniji ugovori, pisma namjere, korespondencija i praksa Strana bilo pisana ili usmena.

26. Djelomično važenje

 1. Ako bilo koja odredba ili dio odredbe ovog Ugovora je ili postane nevaljan, ništetan ili neprovediv, smatrat će se dopunjenom u mjeri u kojoj je potrebno da ista ponovno postane valjan i provediv. Ako takva dopuna nije moguća, takva odredba ili dio odredbe će se smatrati brisanim odnosno kao da nije postojala. Bilo kakva dopuna ili brisanje temeljem ove odredbe neće utjecati na valjanost i provedivost ostatka ovog Ugovora.

27. Mirenje

 1. Vi možete podnijeti bilo koji spor sljedećim miriteljima:
  1. www.streitbeilegungsstelle.org;
  2. www.cedr.com/ tako da miritelji pokušaju postići sporazum ili nagodbu, izvan suda, bilo kojeg spora između Vas i nas.

28. Mjerodavno Pravo i Nadležnost

 1. Ovaj Ugovor, i bilo koji spor ili zahtjev koji proizlazi iz ili u vezi s njim ili njegovim predmetom ili oblikom (uključujući neugovorne sporove ili zahtjeve) je sastavljen temeljem i za njega je mjerodavno pravo Hrvatske. Konvencija Ujedinjenih Naroda o međunarodnoj prodaji robe se ne primjenjuje na ovaj ugovor.
 2. Bilo koja Strana je suglasna da bilo koji spor koji proizlazi iz ovog Ugovora, ukoliko ne bude riješen kroz pregovore u dobroj mjeri među Strana, može biti razriješen putem miritelja kako je navedeno u članku 27. ili pred Trgovačkim sudom Zagrebu, koji će imati isključivu nadležnost nad svim sporovima./li>

29. Sustav Rješavanja Pritužbi

 1. Vi možete podnijeti pritužbu vezano za: (i) našu navodnu neusklađenost s bilo kojom obvezom iz Uredbe (EU) 2019/1150 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja koja utječe na Vas; (ii) tehnološka pitanja koja se tiču direktno pružanja Usluga koje utječu na Vas; i (iii) naše mjere poduzete ili naše ponašanja koje je povezano direktno s pružanjem Usluga, i koje utječe na Vas putem slanja email-a na: [email protected] (“Sustav Rješavanja Pritužbi”). Sustav Rješavanja Pritužbi je besplatan za Vas. Mi ćemo Vam odgovoriti čim je moguće na sve prigovore. Mi se obvezujemo upravljati prigovorom unutar razumnog vremenskog roka i komunicirati rezultat pritužbe u individualiziranom obliku i jednostavnom i razumljivom obliku te Vama dostaviti odgovor, ne kasnije od 15 dana od dana primitka prigovora.

30. Nepostojanje Partnerstva

 1. Nijedna odredba ovog Ugovora nije namijenjena niti će se smatrati da utemeljuje partnerstvo ili da predstavlja zajednički pothvat između Strana.

31. Ovlašteni Potpisnici

 1. Vi prihvaćate da naša potvrda i dogovor da budete vezani ovim općim uvjetima temeljem ovog Ugovora postaje pravno obvezujuća tek kada Ugovor bude potpisan od najmanje dva naša zakonska zastupnika.

32. Jezik

 1. Mjerodavan jezik za ovaj Ugovor je hrvatski jezik.